Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Halosten Museosäätiölle 60 000 euroa kuvanveistäjä Eemil Halosen (1875–1950) kipsiveistosten konservointiin.

Kansallisesti ainutlaatuisen kokoelman konservointi on Halosten Museosäätiön lahja itsenäiselle Suomelle. Museosäätiö aloitti Eemil Halosen kipsiveistosten konservoinnin viime kesänä sen jälkeen, kun Lapinlahden taidemuseon peruskorjaus ja laajennus valmistui. Tähän mennessä konservaattori Fede Petri Sancha on konservoinut noin 80 työtä, jotka ovat yleisön nähtävillä viime viikolla avatussa Taidemuseo Eemilissä.

Ainutlaatuista kokoelmaa säilytettiin vuosikymmenten ajan Eemil Halosen museossa, entisessä Lapinlahden kirkkoherran virkatalon kivinavetassa. Talvikaudella museo oli kylmillään. Suuret kosteus- ja lämpötilavaihtelut haurastuttivat ja muutenkin vaurioittivat kipsiteoksia.

Veistosten siirto täysin uudistettuun Taidemuseo Eemiliin loi edellytykset niiden pelastamiselle. Modernit tilat tarjoavat myös kipsitöille turvalliset ja asianmukaiset säilytysolosuhteet ja mahdollisuuden esitellä teoksia kävijöille ympärivuotisesti.

Konservointityö on hidasta, ja sitä riittää lähes 600 teoksessa paljon. Halosten Museosäätiö ei olisi pystynyt jatkamaan konservointia ilman Suomen Kulttuurirahaston tukea. Apurahalla saamme käsiteltyä noin 150 työtä. Samalla kehitämme kipsiveistosten hoitomenetelmiä ja teemme ennaltaehkäisevää konservointia. Jaamme saamiamme kokemuksia ja tietoa avoimesti muille museoille, myös kansainvälisesti.

Konservointihanke lisää tietämystä Eemil Halosen elämäntyöstä ja edistää taidehistoriallisesti arvokkaiden kipsiveistosten säilymistä tuleville sukupolville. Hankkeen edetessä esittelemme konservoituja töitä yleisölle täydentävänä osana taidemuseon Taiteilijan tie -kokoelmanäyttelyä.

Share This