rekisteriseloste

eemil.fi

Rekisterinpitäjä

Taidemuseo Eemil, Suistamontie 3, 73100 LAPINLAHTI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Museonjohtaja Riitta Marin, riitta.marin@eemil.fi, 040 187 2678,

Rekisterin nimi

eemil.fi:n käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on yksilöidä eemil.fi:n tietojenkeräyslomakkeiden käyttäjät, niissä yhteyksissä, kun tietojen lähettäminen edellyttää henkilötietoja. Taidemuseo Eemil käyttää rekisteritietoja tallentaessaan lomakkeista saadut tiedot omiin tietojärjestelmiinsä. Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten sivuston ja lomakkeen väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Tietoa käyttäjistä kerätään eemi.fi-sivustolla näyttelyhakemuslomakkeen https://www.eemil.fi/nayttelyhakemus-lomake/, ryhmävierailun tiedustelulomakkeen https://www.eemil.fi/tiedustelu-ryhmavierailusta/ ja asiantuntijapalveluiden tiedustelulomakkeen https://www.eemil.fi/asiantuntijapalvelut/asiantuntijapalveluiden-tiedustelulomake/ lähettämisen yhteydessä.

Kerättävät tiedot ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse. Tiedot saadaan lomakkeiden lähettämisen  yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Taidemuseo Eemil ei luovuta tietoja säännöllisesti ulkopuoliselle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Taidemuseo Eemil ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Aineistoa säilytetään palveluntarjoajan toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.

B. ATK:lle tallennettu aineisto
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tarkastusoikeus

Jokaisella lomakkeissa tietoja lähettäneellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, jotka on tallennettu tähän rekisteriin. Jos haluat tarkastaa tietosi, ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröitymislomakkeen lähettäneellä on oikeus vaatia tässä rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Jos haluat korjata tietoja, ota yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Lisätietoa

Henkilötietolaki (523/99)
www.finlex.fi

SEURAA EEMILIÄ SOMESSA

TAIDEMUSEO EEMIL | Suistamontie 3, 73100 LAPINLAHTI
puhelin 040 187 2678 | sähköposti info@eemil.fi

Share This