Konservointihanke

Eemil Halosen kokoelma

Tavoitteena Eemil Halosen veistoskokoelman pelastaminen

Halosten Museosäätiön lähivuosien tavoitteena on pelastaa suomalaisen kuvanveiston kärkinimiin kuuluneen taiteilija Eemil Halosen (1875–1950) kansallisesti merkittävä kipsiveistoskokoelma tuleville sukupolville. Halosten Museosäätiö on tiedostanut jo pitkään kipsiveistosten huonokuntoisuuden ja tuhoutumisvaaran, mutta säätiöllä ei ole ollut resursseja tilanteen korjaamiseksi. Ainutlaatuista kokoelmaa säilytettiin vuosina 1975–2016 museonäyttelytiloiksi kunnostetussa pappilan vanhassa kivinavetassa, Eemil Halosen museossa Lapinlahdella. Talvikaudella museo oli kylmillään, sillä museorakennus oli eristämätön ja sen sähkölämmitysjärjestelmä toimimaton. Kuluneiden vuosikymmenten aikana Eemil Halosen kipsiveistokset kärsivät kovia näissä puutteellisissa, ankarissa ja haitallisissa säilytysolosuhteissa.

Pahoin vaurioituneet teokset

Suuret kosteus- ja lämpötilaerot ovat haurastuttaneet ja muutenkin vaurioittaneet kipsiteoksia. Veistoksista on jopa lohjennut tai murentunut osia pois. Suurten kipsitöiden metalliset tukirakenteet ovat ruostuneet. Lisäksi useissa tapauksissa ruostunut sisärakenne on rikkonut ympäröivää kipsikerrosta. Teokset ovat tummuneet ja pintaan pinttyneen pölyn peitossa. Suuri osa Eemil Halosen teoksista kaipaa myös ennalta ehkäisevää konservointia jo tapahtuneiden vaurioiden korjaamisen lisäksi.

Modernit säilytysolosuhteet

Tärkeimmän pelastustoimenpiteen Halosten Museosäätiö on jo toteuttanut: kipsiveistokset on siirretty uuteen moderniin museorakennukseen, jossa on pysyvä ilmasto-olosuhteiden kontrollointijärjestelmä. Muutenkin teosten suojaamiseen säilytystilassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Teosten käsittelyssä noudatetaan ennaltaehkäisevää konservointipolitiikkaa varastoinnissa ja näyttelyissä.

Ensimmäiset konservoidut työt esillä näyttelyssä

Epäsuotuisista oloista siirretyt Eemil Halosen kipsityöt on tarkoin puhdistettava ja tarvittaessa muutoinkin konservoitava huolellisesti. Halosten Museosäätiö aloitti Eemil Halosen taidekokoelman konservoinnin omalla kustannuksellaan vuonna 2016. Seitsemän kuukauden aikana konservaattori Fede Sancha konservoi noin 80 työtä, jotka valtaosin ovat esillä Taidemuseo Eemilin kokoelmanäyttelyssä Taiteilijan tie – Eemil Halonen Suomea rakentamassa.

Konservointityön jatkaminen tarvitsee rahoitusta

Arviolta noin kaksi kolmasosaa (noin 370 teosta) Eemil Halosen kokoelmasta odottaa pahoin kärsineinä kuntotutkimusta ja sen perusteella tehtäviä konservointitoimenpiteitä. Halosten Museosäätiö ei kuitenkaan pysty jatkamaan konservointityötä, ellei se saa ulkopuolista rahoitusta tähän tarkoitukseen. Konservointityön ensimmäinen vaihe on vahvistanut, että Eemil Halosen kipsiveistoskokoelmassa on laajan ja perusteellisen konservoinnin akuutti tarve. Tämän vuoksi on tärkeää jatkaa konservointia mahdollisimman pian. Halosten Museosäätiö etsii ulkopuolista rahoitusta mittavalle ja kansallisesti merkittävälle taidekonservointihankkeelle.

Suomen Kulttuurirahasto myönsi helmikuussa 2017 Halosten Museosäätiölle 60 000 euroa Eemil Halosen kipsiveistosten pelastamiseen. Avustuksen turvin voimme konservoida noin 150 kipsiveistosta. Kerromme hankkeen etenemisestä Facebookissa ja nettisivuillamme.

Taidemuseo Eemil

TAIDEMUSEO EEMIL | Suistamontie 3, 73100 LAPINLAHTI
puhelin 040 187 2678 | sähköposti info@eemil.fi