Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto on myöntänyt Halosten Museosäätiölle 15 000 euron apurahan verkkonäyttelyn toteuttamiseen kuvanveistäjä Eemil Halosen (1875–1950) hautaveistostaiteesta. Hautakuvanveisto muodostaa merkittävän osan hänen taiteellisesta tuotannostaan.

– Halosen valmistamia hautaveistoksia on eri puolella Suomea, esimerkiksi Helsingin Hietaniemen hautausmaalla parikymmentä ja Pohjois-Savossakin lähes saman verran, museonjohtaja Riitta Marin kertoo. Verkkonäyttelyssä esitellään myös luovutetun Karjalan alueelle jääneitä ja toisen maailmansodan aikana tai sen jälkeen tuhoutuneita Eemil Halosen hautaveistoksia.

Autuaiden asunnoilla -verkkonäyttely tarkastelee Eemil Halosen hautakuvanveistoa osana 1900-luvun alun kuvanveistotaidetta ja laajempia taiteellisia ja henkisiä virtauksia. Teosofiasta muodostui Halosen elämää ohjaava filosofia, mikä näkyi myös hänen hautaveistostaiteessaan. Eemil Halonen oli nuorsuomalainen ja kannatti innokkaasti Suomen itsenäistymistä. – Häneltä tilattiin useita muistomerkkejä maamme itsenäistymistä edistäneiden ja sittemmin itsenäistä Suomea rakentaneiden henkilöiden haudoille, Riitta Marin kertoo.

Halosten Museosäätiön omistuksessa olevaan Eemil Halosen kokoelmaan kuuluu paljon hautaveistoksia ja -reliefejä. Suomen Kulttuurirahasto myönsi viime vuonna Halosten Museosäätiölle apurahan Eemil Halosen kipsiveistosten konservointityöhön. – Hankkeessa keskityttiin kunnostamaan isokokoisia ja pahoin vaurioituneita teoksia, jotka ovat pääasiassa olleet hautaveistosten malliteoksia ja nyt jo osin hautausmailta kadonneita, museonjohtaja Riitta Marin kertoo.

Tavoitteena on, että Eemil Halosen hautaveistotaidetta esittelevä Autuaiden asunnoilla -verkkonäyttely avautuu Eemil Halosen syntymäpäivänä 21.5.2019.

Eemil Halonen on pohjoissavolaisen kuvanveiston uranuurtaja. Jo omana aikanaan hän oli kansallisesti tunnettu ja tunnustettu taiteilija. Halosen veistosten keskeisiä aiheita ovat Kalevala, kansankuvaus ja muotokuvat. Hän suunnitteli ja valmisti myös muistomerkkejä, julkisivutaidetta ja muita veistoksia osana rakennettua kulttuuriympäristöä.

Share This