Juha Koponen

Kuvataiteilija, kuvataideopettaja

s. 12.9.1951, Kuopio
Asuu ja työskentelee Lapinlahdella

Kuopiolaissyntyinen Juha Koponen aloitti taiteen tekemisen vuonna 1975, jolloin hän aloitti opintonsa Taideteollisen korkeakoulun kuvaamataidon opetuksen laitoksella. Näyttelyissä hänen töitänsä alkoi näkyä 1980-luvun alkuvuosina. Tämän jälkeen yksityis- ja ryhmänäyttelyitä on kertynyt kolmisenkymmentä. Elantonsa hän on läpi vuosien hankkinut kuvataideopettajan työstä.

Juha Koposta kiinnostavat konstruktiot ja rakennelmat. Akvarelli on hänelle rakkain ja tärkein tekniikka, jota hän yhdistää muihin tekniikoihin. Pyrkimys pois litteästä paperimaisuudesta kohti kolmiulotteisuutta on hänelle tyypillistä. Tärkeää on massiivisuus, esineellisyys ja konkretistinen ajatus siitä, että taideteos on tärkeä materiaalisena esineenä, ei jonain joka yrittää luoda illuusion jostakin.

Modernistista perinnettä noudattava leikittely muodoilla, väreillä, sommittelulla ja materiaaleilla leimaa Juha Koposen työskentelyä. Teoksen idea voi syntyä vaikkapa ajatuksesta miten kaksi eri muotoa voisi yhdistää. Toisinaan lopputulos miellyttää tekijäänsä, toisinaan taas ei. Hylättykin teos voi löytää paikkansa jonkin uuden teoksen osana. Teosten fragmentaarisuus on kuin elämä, jonka eri aikoina kasautuneista palasista syntyy kokonaisuus.

Teos Loistava polku koostuu Koposelle tyypillisesti elementeistä. Teoksen lähtökohtana on tekijäänsä miellyttänyt keltainen maalaus. Aiemmin oli syntynyt myös "parrunpätkä", johon Koponen oli liimannut vanhoista akvarelleistaan leikkaamiaan suikaleita. Koponen liitti teoksen elementit ensimmäistä kertaa yhteen Lapinlahden taidemuseossa vuonna 2003, jolloin teos oli mukana taidemuseon näyttelyssä.

Nimi Loistava polku on syntynyt kuten Koposen teosten nimet yleensäkin, jälkikäteen teoksen jo valmistuttua. Erinomaisena verbaalikkona Koponen leikittelee teostensa nimillä ja luo mielleyhtymiä, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä alkuperäisen teosidean kanssa. Nimi Loistava polku syntyi teoksen visuaalisten ominaisuuksien kautta, kun loistavan keltaisen päällä kulkee ilmiselvä polku. Kun nimi vieläpä voidaan helposti assosioida eteläamerikkalaiseen terroristiliikkeeseen, siinä on Koposta viehättävää anarkistista leimaa.


Kirjoittanut Marianna Lehtinen, 2006

Loistava polku

2003
yksityiskohta teoksesta, sekatekniikka
79 x 255,5

Halosten Museosäätiön kokoelmat
Ostettu vuonna 2004

Teoksen valokuva:
Olli Lähdesmäki

SEURAA EEMILIÄ SOMESSA

TAIDEMUSEO EEMIL | Suistamontie 3, 73100 LAPINLAHTI
puhelin 040 187 2678 | sähköposti info@eemil.fi

Share This